Actum - podwójny numer

Szukaj

Współpraca medialna
Radio EMAUS   http://www.radioemaus.pl/

Przewodnik Katolicki    http://www.przk.pl/

Rzeczy Wspólne   http://www.rzeczywspolne.pl/

Myśl.pl   http://mysl.pl/

Glaukopis   http://glaukopis.pl/

Nasza Polska   http://www.naszapolska.pl/

Gazeta Polska   http://www.gazetapolska.pl/

Telewizja Sudecka   http://www.tvsudecka.pl/material/video/4101


Współpraca społeczna

Biblioteka Kórnicka PAN   http://www.bkpan.poznan.pl/

Fundacja Republikańska   http://www.republikanie.org

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu   http://www.muzeum.poznan.pl/

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich   http://www.dziedzictwo.ormianie.pl/

Fundacja Wiatrak   http://www.wiatrak.org.pl/main.faces

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem   http://www.pomniksmolensk.pl/
 
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE    http://www.pafere.org/
 
“Sołek” Ośrodek Kulturalny w Poznaniu   http://www.solek.pl/
 
Akademicki Poznań Fundacja   http://www.solek.pl/akademicki-poznan-fundacja

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu   http://www.ako.org.pl/

Ruch Społeczny im. Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego   www.lechkaczynski.pl.

Poznański Klub Gazety Polskiej  http://www.pkgp.pl/


Wspierający- sponsorzy 

Argenta sp. z o.o.   http://www.argenta.com.pl/

Reproserwis Miller sp. z o.o.   http://www.reproserwis.pl/sub,pl,home-pl.html

Medicast sp. z o.o.   http://www.medicast.pl/

Genactiv Trade sp. z o.o.   http://www.genactiv.pl/dane

Medianta Biuro Brokerskie sp. z o.o.   http://www.medianta.com.pl/?p=46

Majątek Rogalin sp. z o.o.