Actum - podwójny numer

Szukaj

Upamiętnienie ofiar tragedii smoleńskiej w Poznaniu w pierwszą rocznicę

Poznański Klub Gazety Polskiej zaprasza do upamiętnienia tragedii smoleńskiej przez udział w Drugim Poznańskim Marszu Pamięci “Pod biało – czerwoną flagą”.

Miejsce zbiórki: 08.04.2011 r. o godz. 17.00 przed wejściem do Liceum Ogólnokształcącego nr VIII, przy ul. Głogowskiej 92 (zabierzmy z sobą flagi z kirem).

Trasa: przejście ulicą Głogowską w Poznaniu od placu przed LO VIII do wejścia głównego na MTP “pod Iglicą” (długość trasy 1300 metrów).

Zakończenie marszu około 18.30. Następnie zainteresowanych zachęcamy do udziału w największej poznańskiej uroczystości upamiętniającej ofiary tragedii smoleńskiej, spektaklu poetycko – muzycznym MIEJCIE NADZIEJĘ

 

Zapraszamy na spektakl poetycko-muzyczny

„MIEJCIE NADZIEJĘ”

(w rocznicę tragedii Smoleńskiej)

8 kwietnia 2011 na godz. 19.00

do pawilonu 8a na Międzynarodowych Targach Poznańskich

wejście od ul. Głogowskiej i Śniadeckich

Bilety: 15.00 zł normalne, 10,00 zł ulgowe (emeryci, renciści, studenci)

Bilety do nabycia w Centrum Informacji Miejskiejw Poznaniu ul. Ratajczaka 44, od poniedziałku do piątku 10.00 -19.00 oraz w soboty 10.00 -13.00

 

                                      Część I        - Człowiek – Miłość

                                      Część II      - Ojczyzna - Naród

                                      Część III     - Śmierć

                                      Część IV     - Wolność – Nadzieja

(czas trwania 90 min.)

Pieśni

 

1. W potoku włosów                       - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

2. Ty jesteś moje imię                      - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

3. Dwie miłości                                - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

4. Co się stało z wolnością               - sł. M. Gabler,   muz. B. Błażewicz

5.  Piramidy                                               - sł. J. Słowacki, muz. B. Błażewicz

6.  Nic gruzy                                    - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

7.  Pokolenie                                    - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

8.  Za tych                                       - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

9.  Oto jest chwila                                     - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

10. Dziesiątego kwietnia                            - sł. i muz. B. Błażewicz

11. Stratosferyczni                                    - sł. J. Trznadel, muz. B. Błażewicz

12. Na Krakowskim stanął krzyż    - słowa i muz. B. Błażewicz

13. Prezydent idzie na Wawel                    - sł. H. Krzyżanowski, muz. B. Błażewicz

14. Do palców przymarzły struny   - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

15. Miejcie nadzieję                          -  sł. A. Asnyk, muz. Zb. Preisner

 

Kompozycje, aranżacje, wykonanie ilustracji muzycznych –  B. Błażewicz

 

Scenariusz oparty na tekstach: J. Słowackiego, C.K. Norwida,

A. Asnyka, K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, M. Hemara,

J. Tuwima,  J. Trznadla,   Z. Herberta, M. Gabler, L. Byrona,

H. Krzyżanowskiego, B. Błażewicza

 

Wykonawcy: Maria Gabler, Piotr Należyty, Bohdan Błażewicz

Scenariusz, reżyseria - Bohdan Błażewicz

 

W dniu premiery sprzedaż płyty CD z utworami ze spektaklu w promocyjnej cenie 10 zł.

 

Producent:

Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

Partnerzy:

Akademicki Klub Obywatelski

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

SOLIDARNI 2010

                                     SZANOWNI PAŃSTWO                                           

            Z okazji 92. rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze oraz zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie KoLiber o/Poznań, przy współpracy z Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych mają zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne poświęcone pamięci tamtych dni. Odbędzie się ono dnia 19 lutego (sobota) w galerii – klubie ZAK, przy ul. Szyperskiej 2.

ZAPRASZAMY

 

Program spotkania:

14:00 - Otwarcie wystawy zdjęć z okresu powstańczego
16:00 – Oficjalne otwarcie oraz przywitanie gości
17:00 - Prelekcja na temat Powstania Wielkopolskiego
18:00 - Pokaz multimedialny światła i dzwięku pt: „Od powstania do wolności”
18:30 - Zakończenie części oficjalnej spotkania

WSTĘP WOLNY!

organizator: Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie KoLiber o/Poznań

Patronat Honorowy: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych

Zapraszamy wszystkich na Orszak Trzech Króli, 6 stycznia 2011 o godz. 12:00 w centrum Poznania.

Zapraszamy na stronę: poznanski.orszak.org

Poznański Orszak to inicjatywa ponad podziałami, skupiająca różne środowiska i osoby zaangażowane w działania społecznie, religijne i kulturalne. Warsztaty Idei są jednym z partnerów projektu.

Orszak miał już dwie edycje w Warszawie, ostatnia zgromadziła ponad 10 tys. uczestników. W nowym roku, oprócz Warszawy, orszaki przejdą także w Toruniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i naszym mieście.

Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim

Relacje Państwo – Kościół uregulowane w prawie polskim nie nasuwają poważniejszych zastrzeżeń. Stan ten starają się jednak zakłócać niektóre siły polityczne kwestionując obecność Kościoła w życiu publicznym – tak, jak np. ostatnio - występując przeciwko nauczaniu religii w szkołach publicznych, czy sprzeciwiając się jego prawu do publicznego wypowiadania się w sprawach moralnych. Warto dlatego przypomnieć stan prawny, a następnie, w kontekście problemów światopoglądowych, przedstawić główne dylematy dotyczące praktyki prawno-politycznej oraz zaproponować stosowne rozwiązania.

1. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi relacje Państwo-Kościół w Polsce są: Konstytucja RP, Konkordat (umowa między Stolicą Apostolska i Rzecząpospolitą Polską), a także szczegółowe przepisy zawarte np. w ustawach: o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP., o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w przepisach dotyczących oświaty, stanu cywilnego itd. Konstytucja m.in. zapewnia każdemu wolność sumienia i religii, możliwość uzewnętrzniania publicznie lub prywatnie swojej religii, rodzicom przyznaje prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami, stwierdza, że religia może być przedmiotem nauczania w szkole itd. (por.np. art. 48 i art. 53 Konstytucji). Z tymi sformułowaniami Konstytucji zgodne są postanowienia Konkordatu. Potwierdza on w art. 1, że „…Państwo i Kościół Katolicki są – każde w swojej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.” Konkordat ponadto gwarantuje, że Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu swobodne i publiczne pełnienie jego misji (art. 5), a także – uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji – postanawia, że Państwo gwarantuje, iż szkoły publiczne oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują, zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych (art. 12).

Koncert Niepodległościowy

"Mamy Niepodległą"

Koncert poetycki i wspólne śpiewanie


Sala Czerwona w Pałacu Działyńskich, Stary Rynek, Poznań.

godz. 19.00 , 12 listopad 2010 r.

  I część,

PRZERWA (około 15 minut)

II część,

W przerwie i po koncercie sprzedaż drugiego numeru pisma Actum

oraz

płyty "Prezydent idzie na Wawel", B. Błażewicza.Sprzedaż w cenie: pismo Actum 19,00 zł., płyta -20,00 zł.

 

...................................................................................................

Wstęp Wolny. Zapraszamy

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Mszę Św. za Ofiary Tragedii Smoleńskiej

w sobotę o godzinie 19.00, 9 października 2010 roku.

 Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu przy ul. Fredry 11.

 Po Mszy Św. przejście pod pomnik katyński.

 
 Zapraszamy do uczestnictwa.

Przeczytaj, podpisz i przekaż dalej!
 
Poprzyj projekt ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego, deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W latach 30. i 40. tysiące Polaków zostało deportowanych do Związku Radzieckiego.
Przez lata nie mieli możliwości powrotu.
Dzisiaj możemy Im pomóc.
Podpisz się pod obywatelskim projektem Ustawy Repatriacyjnej "Powrót do Ojczyzny" .
Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów.
Mamy już 27759 - liczymy na Twój głos!
 
http://www.repatriacja.org.pl/
 
Akcja zbierania podpisów trwa TYLKO do 14.09.2010

 


Leszek Długosz

Zawstydzający dług         


Wiersz, który chciałbym dzisiaj polecić Państwa myślom, nie jest rezultatem moich podróży… tam na Wschód. (Kiedyś wystarczało powiedzieć – na Kresy.) Choć - z pewnością - to był ważny materiał pomocniczy. Do napisania tego tekstu wystarczał materiał zebrany tu, z Miasta tego. Obserwowałem od dawna Tych ze Wschodu. Przemykający z jaką niepewnością i skrępowaniem po ulicach Krakowa, widać było - czuli się tu niepewnie. Rodacy ze Wschodu… Przybywający - w postaci obywateli tamtych państw. A przecież, myślałem - może i bardziej uprawnieni do tej królewskiej drogi, niż nie jedni stąd ? - Stołeczni i Centralni…

Polacy ze Wschodu… Ileż im polszczyzna (najszerzej pojmowana) właśnie Im, ile zawdzięcza? Nigdy nie oderwali się od korzeni. To Im Polskę odcięto. I to nie z ich winy. I to oni, ofiarę Polsce złożyli, może większą i bardziej krwawą niż Inni.

To ja patrzyłem ze skrępowaniem na to ich skrępowanie. Na niepewność, czy ta droga, ta królewska na Wawel, to też Ich droga? A na Wawelu to oni u siebie? I czy ta cała królewskokrakowska spuścizna, przynależy do Nich także?
Zapytany, czy podpisałem, powiedziałem że tak, i że jeszcze raz obydwoma rękami podpisałbym ten apel… Ten apel zainicjowany przez śp. marszałka Macieja Płażyńskiego (kontynuowany teraz przez Jego Syna) zmierzający do uchwalenia ustawy o obowiązku repatriacji (przez państwo polskie) wobec rodaków pozostających na Wschodzie. Do ojczyzny, do kraju przodków, pragnących wrócić. Bo to nasza, ani łaska, ani dobra wola, ale zwyczajnie - moralny obowiązek. To nasz zawstydzający dług.

Leszek Długosz

ODA DO MOWY KRESOWEJ


Witaj, gałązko mowy kresowej
Po długim milczeniu Twój zaśpiew znowu słyszę
Te same pieśni i pacierze u naszych korzeni
I groby jednakowo bliskie.
Bliźniacza witko od wschodniej strony – witaj mi
I wybacz…
- W piśmie nie mogłem Cię przygarnąć
- Ponad zasieki ze słowem pociechy
Przedrzeć się przez eter
Do Ciebie pobiec
Było to możliwe ?

Czas zły rozdzielił
Wiem, krępowano oddech
Transportami w syberyjskie śniegi
Wywożono pamięć
- Lecz wiem z daleka i nie wszystko
Dziś na ulicach mego miasta słyszę
Jak krzątasz się zlękniona
- Uboga czasem tak kuzynka
Z czemodanem w dłoni
Nieśmiało w progi domu wchodzi
Niepewna, jak ją polatach przyjmą :
- Swoi ?.. Czy nie swoi ?

Witam Cię z radością i ze skruchą
Ty nie jak gość tu, ale domownica
Ty masz tu prawo jak po usłanej kontuszami
Drodze królewskiej
Na Wawel prosto do siebie iść
I jak po s w o j e…
- Z Ciebie się przecież kiedyś wywiodły
Księgi Adama, Testament Juliusza

Gałązko mowy wschodniej
- Zruszczona
- Potargana burzą
Pomiędzy tymi sarkofagi
Ty jesteś tu jak laur
Najtrudniej doniesiony
 ****************************************************************************
Poznań, dnia 9 maja 2010 r.
 
Zarząd Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej na podstawie powziętej uchwały w dniu 4 maja 2010 r., niniejszym zawiadamia, iż w dniu 28 maja 2010 roku o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu, os. Winiary 2, pokój 150 ( Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi ), odbędzie się :

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli  Rzeczypospolitej, którego porządek obrad jest następujący :

1.   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2009 r.

2.   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2009 r.,

w tym :
  • rozpatrzenie i  zatwierdzenie  bilansu  za 2009 rok
  • rozpatrzenie i  zatwierdzenie rachunku zysków i  strat za 2009 rok
  •  rozpatrzenie i  zatwierdzenie informacji  dodatkowej za 2009 rok
3. udzielenie  Zarządowi  Stowarzyszenia absolutorium z  wykonania przez niego  obowiązków.

4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z  działalności Stowarzyszenia  

                                                  Zarząd Stowarzyszenia

FILM FILM jedyny seans w Poznaniu FILM FILM

 

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

zaprasza na jedyny w Poznaniu seans filmu

THE HUMAN EXPERIENCE

który zdobył 30 nagród na różnych festiwalach na całym świecie

20 maja (czwartek), godz. 19.00

Kino Apollo, ul. Ratajczaka 18

 

Projekcja połączona będzie ze spotkaniem z twórcami oraz aktorami filmu –

Michael’em Campo i Jeffrey’em Azize (USA).


Bilety w cenie 25 zł oraz ulgowe 20 zł (studenci i uczniowie) już do nabycia w kasach kina Apollo lub bezpośrednio u organizatorów.

(Antoni Krokowicz, tel. Kom. 609 66 54 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=I1wqKyrVb9A]


Szanowni Państwo, pozwólcie się porwać tej niesamowitej opowieści!

Zapraszamy na oficjalną stronę filmu: http://www.grassrootsfilms.com/thehumanexperience/
Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00 na Mszę Świętą za Ojczyznę do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu przy ul. Fredry 11.