Actum - podwójny numer

Szukaj

SZANOWNI PAŃSTWO

ZAPRASZAMY

dnia 3 grudnia 2011 roku o godz. 11.00 na spotkanie

w Sali Collegium Lubrańskiego (Muzeum Archidiecezjalne) w Poznaniu,

ul. J. Lubrańskiego 1 w Poznaniu (Ostrów Tumski).

 

„Reformy węgierskie Wiktora Orbana”

 

Gość spotkania:

Prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak

 

W przerwie oraz po spotkaniu sprzedaż książek autorstwa prof. J.R. Nowaka.

WSTĘP WOLNY


organizator: Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

Prof. W. Rypniewski i dr D.P. Kucharski rozmawiali z mieszkańcami Poznania.

Dnia 24 września 2011 roku profesor Wojciech Rypniewski, kandydat PiS do Senatu RP (okręg 91) i doktor Dariusz Piotr Kucharski, kandydat PiS do Sejmu RP, pozycja 19 (okręg 39) zaprezentowali się mieszkańcom Poznania. Postawili namiot wyborczy ze swoimi plakatami na ulicy Półwiejskiej koło głównego wejścia do Starego Browaru. Uliczna prezentacja rozpoczęła się o 11, a zakończyła około 15. Przez megafon przedstawili się Poznaniakom i  zaprosili do zadawania pytań. Wspierało ich kilku wolontariuszy. W czasie rozdawania ulotek często dochodziło do rozmów. Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców to: Co zrobić aby zmienić sytuację? Kiedy wreszcie będzie lepiej? Jak odbudować polski przemysł? Kandydatów odwiedzili dziennikarze telewizyjni i radiowi. 

Szanowni Państwo

W najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu środowisko Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej w Poznaniu będzie reprezentowane przez naszych członków: prof. dr. hab. Wojciecha Rypniewskiego, kandydującego z poparcia PiS do Senatu RP w okręgu 91 (Miasto Poznań) oraz dr. Dariusza Piotra Kucharskiego, ubiegającego się o mandat posła RP z listy PiS, pozycja 19 w okręgu 39 (miasto Poznań i powiat poznański).

Udzielamy kandydatom wsparcia i życzymy powodzenia.

 prof. dr hab. Wojciech Rypniewski. Absolwent uniwersytetów w York i Cambridge. Profesor nauk chemicznych, biochemik. Kierownik zespołu badawczego w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Członek rady programowej czasopisma „Actum” wydawanego przez stowarzyszenie „Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej”. W 2010 roku kandydował do Sejmiku Wielkopolskiego z listy PiS. Członek Poznańskiego Honorowego Komitetu Poparcia J. Kaczyńskiego na Prezydenta RP w 2010 roku. Członek zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (AKO). Ekspert Centrum Programowego PiS. Uzyskał Certyfikat Kandydat Przyjazny Życiu i Rodzinie. Żonaty, ojciec trojga dzieci. Kandydat do Senatu RP w Poznaniu z poparcia PiS. Strona www.fronda.pl/wojtekr

dr Dariusz Piotr Kucharski. Absolwent UAM. Doktor historii. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej. Członek rady programowej „Actum”. W 2009 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy PiS w Wielkopolsce. Członek Poznańskiego Honorowego Komitetu Poparcia J. Kaczyńskiego na Prezydenta RP w 2010 roku i członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (AKO). Ekspert CAFR ds. polskich zagadnień wschodnich. Członek Komitetu Organizacyjnego Ruchu Społecznego Prezydenta L. Kaczyńskiego. Urzędnik państwowy. Uzyskał Certyfikat Kandydat Przyjazny Życiu i Rodzinie. Żonaty, trójka dzieci. Kandydat do Sejmu RP z listy PiS w Poznaniu, pozycja 19. Strona www.dpkucharski.pl      

ZAPRASZAMY NA WYBORY

Nauka i wypoczynek
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE)
organizuje w Tąpadłach, koło Świdnicy, tygodniowy obóz ekonomiczny
z zajęciami w języku angielskim.
Zamierzeniem organizatorów jest przekazanie w dniach od 4 do 10 września 
młodym ludziom w przyjacielskiej atmosferze podstaw wiedzy o wolnym rynku
i przedsiębiorczości, a także o Austriackiej Szkole Ekonomicznej.
Zapewniamy doskonałą kadrę i wyśmienite warunki.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym obozie.
 

 
 
 
Więcej informacji u organizatora: Fundacja PAFERE
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 22 215 72 22
+48 22 215 72 23
+48 22 215 27 24

 

 

 

Poznański Klub Gazety Polskiej
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
ZAPRASZAJĄ

                                                                                            Poznań, dnia 4 czerwca 2011 r.

            Zarząd Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej na podstawie powziętej uchwały w dniu 27 maja 2011 r., niniejszym zawiadamia, iż w dniu 21 czerwca 2011 roku o godz. 19.00 w budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17 / 19,   odbędzie się :

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli  Rzeczypospolitej, którego porządek obrad jest następujący :

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2010r.

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.,

    w tym :

-          rozpatrzenie i  zatwierdzenie  bilansu  za 2010 rok

-          rozpatrzenie i  zatwierdzenie rachunku zysków i  strat za 2010 rok

-          rozpatrzenie i  zatwierdzenie informacji  dodatkowej za 2010 rok

3.  udzielenie  Zarządowi  Stowarzyszenia absolutorium z  wykonania przez niego  obowiązków.

4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia

 

            Oświadczam, że pismo niniejsze otrzymałem   i  przyjmuję do wiadomości  porządek obrad Walnego  Zgromadzenia Stowarzyszenia  Warsztaty  Idei Obywateli Rzeczypospolitej wyznaczonego na dzień  21.06.2011 r.

 

 …………………………………………………….                                                             data i czytelny  podpis  Członka  Stowarzyszenia 

WAŻNE!  Prosimy o poparcie!

 

Szanowni Państwo.

Dnia 6 czerwca 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej złożył w biurze Rady Miasta Poznania wniosek o przemianowanie Parku Szelągowskiego, zlokalizowanego na poznańskich Winogradach na “Park imienia Żołnierzy Wyklętych”. Było to podyktowane koniecznością upamiętnienia tych ważnych, ale i celowo zapomnianych przez długie lata heroicznych Polaków. Jest to ładny, zadrzewiony teren, który w perspektywie czasu może doskonale połączyć elementy krajobrazowe i historię.  W przyszłości może stać się parkiem czynnej edukacji, gdzie nie naruszając kultury zieleni można wkomponować tablice, obeliski, płyty edukacyjne poświęcone przeszłości. Może tworzyć doskonałą ścieżkę turystyczno – historyczną od Starego Rynku, przez Wzgórze  Św. Wojciecha, Cytadelę do Parku imienia Żołnierzy Wyklętych.

Istotne jest również, iż zmiana nazwy nie wyzwala kosztów dla obywateli (nie ma tam zlokalizowanych budynków).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie tej inicjatywy. Zachęcamy instytucje, środowiska, jak i osoby indywidualne do składania osobiście bądź wysyłania listów popierających ten projekt na adres:

Rada Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (I piętro, pokój 110).

 

Poniżej publikujemy wniosek, jaki został złożony do Rady Miasta Poznania o nadanie nazwy “Park imienia Żołnierzy Wyklętych”.

………………………………………………………………………………………...

   Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

   Biuro: 60-814 Poznań, ul. Zwierzyniecka 18, pokój 112, 

   Poznań, 2 czerwca 2011 roku

 

  Rada Miasta Poznania

  Plac Kolegiacki 17

   61-841 Poznań

 

Szanowni Państwo,

w 1989 roku staraniem społeczeństwa polskiego odzyskaliśmy wolność. Powróciliśmy do rodziny wolnych narodów. Często w wystąpieniach publicznych odwołujemy się z wielką atencją do przeszłości i tradycji, przywołując pamięć  o zasłużonych. Jest to oczywiste i chwalebne. Bez wątpienia jesteśmy tu zgodni, że każdy, kto działał dla dobra Rzeczypospolitej z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”, ma prawo do upamiętnienia.

W naszych niezwykle trudnych dziejach XX wieku jest jednak znacząca grupa Polaków walczących o niezawisłość Polski, a o której należytym wspomnieniu jest ciężko mówić. Są to obrońcy polskości i jej wolności określani mianem „Żołnierzy Wyklętych”. Ludzie zaangażowani w oporze skierowanym przeciwko władzy sowieckiej i ustanawianych przez nich wasalnych, w pełni podległych służb komunistycznych – „ludowych”, tzw. PRL-u.

Była to kilkusettysięczna część polskiego narodu, która po 1944 roku podjęła trud heroicznej walki z nową okupacją sowiecką i jej polskimi namiestnikami (komunistycznymi agendami w postaci UB, KBW,…) . Wiele polskich córek i synów podjęło ten straszny bój o niezawisłą Rzeczypospolitą. Znaczna ich część przypłaciła to torturami, wieloletnimi prześladowaniami i śmiercią.

Walczyli czynnie z niesprawiedliwością i upodleniem narodu do ostatniego, który zginął w walce z formacjami służb sowieckich, komunistycznych, 21 października 1963 roku. Musimy jednak pamiętać, że walczyli również o naszą wolność. Żołnierze Wyklęci dopisali się do wspaniałej polskiej karty walki o wolność, godność, honor, wielkość i ducha narodu. Należy im się szacunek i pamięć.

W imieniu środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, składam obywatelski wniosek do Radnych Rady Miasta Poznania o upamiętnienie tych tysięcy wielkich walecznych, często bezimiennych bohaterów  o nadanie obecnemu Parkowi Szelągowskiemu, znajdującemu się przy ulicy Szelągowskiej w Poznaniu, nazwy ”Park imienia Żołnierzy Wyklętych”.  W kontekście zasług jakie oddali dla Ojczyzny uważam, że jest to wręcz minimum, jakie musi uczynić nasza poznańska społeczność dla Nich.

Nazwa Żołnierze Wyklęci jest przyjętym i stosowanym przez historyków terminem   w odniesieniu do działających w ruchu antysowieckim i antykomunistycznym  w latach 1943 – 1963.

Ponadto pragnę zaznaczyć, iż zaproponowany park to miejsce, które w przypadku zmiany nazwy nie generuje kosztów dla mieszkańców.

Kierując się dobrą wolą jesteśmy otwarci na inne propozycje wyznaczenia godnego miejsca uczczenia ich pamięci.

Liczę na przychylność i szybkie rozpatrzenie tego społecznego, obywatelskiego wniosku.

   Z poważaniem,

   dr Dariusz Piotr Kucharski

   Prezes Stowarzyszenia Warsztaty Idei

   Obywateli Rzeczypospolitej

Załącznik:

Mapa miasta Poznania z zaznaczonym terenem, proponowanym do nadania nazwy „Park imienia Żołnierzy Wyklętych”.

………………………………………………………………………………………....

   POPARCIE UTWORZENIA "PARKU IMIENIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Podpisy pod petycją "PARK IMIENIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W POZNANIU – WNIOSEK O NADANIE NAZWY"

Szanowni Państwo
Zachęcamy do nabycia płyty CD
MIEJCIE NADZIEJĘ
Pamięci ofiar tragedii smoleńskiej
 

Spis utworów

1. Początek świata – sł. K. K. Baczyński

2. W potoku - sł. K.K.Baczyński, muz. B. Błażewicz

3. Ty jesteś moje imię - sł. K.K.Baczyński,

4. Dwie miłości - sł. K.K.Baczyński,

5. Co się stało z wolnością - sł. M. Gabler,

6. Piramidy - sł. J. Słowacki,

7. Nic gruzy - sł. K.K.Baczyński,

8. Pokolenie - sł. K.K.Baczyński,

9. Za tych - sł. K.K.Baczyński,

10. Oto jest chwila - sł. K.K.Baczyński,

11. Dziesiątego kwietnia - sł. B. Błażewicz

12. Stratosferyczni - sł. J. Trznadel,

13. Na Krakowskim stanął krzyż – sł.. B. Błażewicz

14. Prezydent idzie na Wawel - sł. H. Krzyżanowski,

15. Do palców przymarzły struny - sł. K.K.Baczyński,

15. Miejcie nadzieję - sł. A. Asnyk,

undefined

 

Kompozycje, aranżacje, fortepian – Bohdan Błażewicz

Wykonawcy: Maria Gabler, Piotr Należyty, Bohdan Błażewicz

 

Płyta CD “MIEJCIE NADZIEJĘ”.
Pamięci ofiar tragedii smoleńskiej,
JUŻ DO NABYCIA M. IN. W KSIĘGARNI POWSZECHNEJ
W POZNANIU (STARY RYNEK),
KSIĘGARNI INTERNETOWEJ MULTIBOOK.PL
ZACHĘCAMY DO NABYCIA
 

1. Dariusz Piotr Kucharski, drPoznań
2. Iwona Horodecka, bibliotekarzPoznań
3. Anna Wilska, inz.rolnikPoznań
4. Paweł Kochański, historyk, mgrPoznań
5. Rafał Chróst, sanitariuszPoznań
6. Marcin Piechocki, prawnikPoznań
7. Romuald KOŁUDZKI - STOBBE, mgr.inz.Warszawa
8. Maciej Andrzejczak, mgrPoznan
9. Piotr Andrzejewsi, studentPoznań
10. Maciej Prostak, tłumaczPoznań
11. Tomasz Babecki, prawnik - mgrPoznań
12. Teresa Sękowska, MagisterPzzeźmierowo
13. Maciej Lipiński, prawnikPoznań
14. Bartosz Józwiak, Archeolog - doktorNowy Folwark
15. Vitek Skonieczny, artysta plastykSydney (Australia)
16. Jerzy Zerbe, dr chemiiPoznań
17. Izabela Tomasiewicz, grafikGłogów
18. Leszek Matowski, stolarzBydgoszcz
19. Piotr Żurek, budowlaniec - inż.Poznań
20. Dariusz Szymańczuk, listonoszKosów Lacki
21. Piotr Soporowski, bibliotekarzWarszawa
22. Bogumił Grott, prof. zw. - historyk/politologKraków
23. Hanna Kucharska, muzykolog, mgrPoznań
24. Jarosław Piechowicz, rencistaWarszawa
25. Jadwiga Cieśla, ekonomista-magisterPoznań
26. Jacek Skręty, PrzedsiębiorcaPoznań
27. Wojciech Chlebowski, studentPoznań
28. Sławomir Wiśniewski, mgr inż.Poznań
29. Sławomir Wiśniewski, mgr inż.Poznań
30. Jadwiga Becelewska-Solińska, mgr inż.Technologii drewnaPoznań
31. Franciszek Zerbe, lekarz, dr medPoznan
32. Wojciech Wilkowski, mgrŚwiecie
33. Jan Tomaszkiewicz, lekarzPoznań
34. barbara Zawadszka, księgowaWarszawa
35. Janina Hernacka, Mgr historiiPoznań
36. Ewa Linczowska, auyomatyk, emerytkaDąbrowa Górnicza
37. Felicja Ignatowicz, ksiegowaHull - Anglia
38. Andrzej Karczmarczyk, inżPoznań
39. Aleksandra Dominiak, KsięgowaKożuchów
40. Edward Dominiak, robotnikKożuchów
41. Paweł Ludwiczak, prawnik - mgrPoznań
42. Stefan Zawadzki, prof. zwPoznan
43. Alina Karlsson, pedagogMalmö
44. Antoni Gut, mgrWarszawa
45. Andrzej Rybarczyk, technolog drewna i tworzyw drzewnychJarocin
46. kamil grosicki, lekarzpoznań
47. Jędrzej Huzar, grafikWrocław
48. Artur Pabjańczyk, mgr inż.Olsztyn
49. Andrzej Więcławski, mgr inżStalowa Wola
50. Bogdan Hołownia, muzykToruń
51. Jacek Błażewicz, profesorPoznań
52. Marek Palma, przedsiębiorcaGóka
53. Andrzej Tomasz Jędrzejewski, mgr inż. architektBiałystok
54. Katarzyna Dziamara-Kochańska, technik ekonomistaPoznań
55. Wojciech Kochański, emerytowany kolejarzPoznań
56. Paweł Chojecki, pastorLublin
57. Wojciech Rypniewski, prof. zw.Poznań
58. Rafał Lusina, inż. mechanik - mgrGrodzisk Wlkp.
59. Justyna Cieplińska, mgr ekonomiiDąbrowa Górnicza
60. Piotr Lusina, teleinformatyk - inż.Grodzisk Wlkp.
61. Michał Korczyk, muzyk - mgr.Otwock
62. Łukasz Mazurkiewicz, historyk - mgrPoznań
63. Paweł Skutecki, dziennikarzBydgoszcz
64. Jerzy Kirszak, historyk, drWrocław
65. Anna Kowal, mgr. famacjiPoznań
66. Damian Dudziński, ekonomista mgrPoznań
67. Kryspin Zając, studentRzeszów
68. Zdzisław Habasiński, drPoznań
69. Magdalena Duch, handlowiecWarszawa
70. Ryszard Robaczewski, informatykPoznań
71. Krystyna Bockenheim, lekarzWrocław
72. Lech Królikowski, studentPoznań
73. Grzegorz Łukowski, Technik mech.Luboń
74. Beata Jankowska, informatyk, dr inż.Poznań
75. Bogumiła Szymańska, anglistka,mgrPoznań
76. henryk maciejski, mgrpoznań
77. Marek Szpytko, inżynierPoznań
78. Aleksandra Stój, księgowaGorzów Wlkp.
79. Stanisław Chmielewski, inż. mech.Poznań
80. Marek Dworakowski, mgr inż.Chodzież
81. urszula kępińska, nauczycielgdansk
82. Maciej Pilichowski, -Toruń
83. Łukasz Wielebski, informatykPoznań
84. Marek Szewczyk, mgrKonstancin-Jeziorna
85. Piotr Kalka, mgr archeologGdynia
86. lidia Dudziak, magister politologPoznań
87. Andrzej Lewandowski, biolog dr inżSłupia Wielka
88. Bogusz magiera, mgr inż. chemiiPoznań
89. Maria Magiera, mgrPoznań
90. Pawel Marek, StudentGdynia
91. Adrian Miedziński, mgr. inż Sulechów
92. Tomasz Wysocki, studentGdynia
93. Grzegorz Nagórniewicz, sprzedawcaGdynia
94. Paweł Trzęsimiech, regionalistaZielona Góra
95. Małgorzata Nowak, magisterSkórzewo
96. Wojciech Boberski, historyk sztukiWarszawa
97. Adam Wize, mgrPoznań
98. Zbigniew Woźny, inż.Poznań
99. Jolanta Cybulka, informatyk - dr inż.Poznań
100. Paweł Jankowski, przyszły student :)Lubniewice
101. Maria Bogucka, LekarzPoznań
102. Andrzej Niemunis, Dr hab.Karlsruhe
103. Grażyna Ruszczyk, historyk sztuki, drWarszawa
104. Adam Meissner, informatyk, dr inż.Poznań
105. Stanisław Łukasiewicz, elektryk technikPoznań
106. Marcin Krupka, studentPoznań
107. Ryszard Pomin, mgr inż.Murowana Goślina
108. Michał Nowak, mgr inż.Poznań
109. Radosław Handke, magisterLeszno
110. Piotr Stawrakakis, inżynier budowlanyPoznań
111. Radosław Kozłowski, informatykPiła
112. Katarzyna Romanowska, mgr inżPoznań
113. Krzysztof Kiziak, Informatyk, mgr inż.Poznań
114. Jarosław Taberski, mgr ekonomiiPuszczykowo
115. Edwin Wolinski, grafikWarszawa
116. Joanna Zrabkowska-Anusik, mgr inz mechanikOtwock
117. Aneta Spychała, chemikWargowo
118. Andrzej Anusik, technikOtwock
119. Jan Tomaszkiewicz, lekarzPoznań
120. Marcin Bąk, historykPoznań
121. Barbara Chwołka, mgr inż.Kępno
122. Stowarzszenie"Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa" www.solidarni.waw.pl, StowarzyszenieWarszawa
123. Michał Szweycer, prof. dr hab. inż.Poznań
124. Hanna Szweycer, fizyk drPoznań
125. Mateusz Fiołna, informatykWarszawa
126. Fundacja Republikańska, www.republikanie.orgWarszawa
127. Katarzyna Traczewska, mgr inż.Poznań
128. Łukasz Karolak, handlowiecPłock
129. Jakub Traczewski, inż.Poznań
130. Marcin Jankowiak, studentPoznań
131. Stanisław Czarnecki, JubilerMurowana Goślina
132. Urszula Czarnecka, emerytkaMurowana Goślina
133. Małgorzata Czarnecka, hafciarkaMurowana Goślina
134. Zbigniew Michalec, Fotoreporter AK Grupa KampinosWarszawa
135. Anna Tkacz, studentkaKraków
136. Grzegorz Wiśniewski, inż.Gorzów Wlkp.
137. Wiesław Flis, inż. środowiskaKamieniec
138. Bartosz Żabiński, historyk, mgr prawaPoznań
139. Bartosz Biegała, historyk/archiwista - mgrPoznań
140. Ewa Rychlewska, przedsiębiorcaPuszczykowo
141. Lidia Tokarska, architekt krajobrazu, mgr inż.Mosina
142. Dorota Kochańska, emerytkaPoznań
143. Łukasz Kołodziejczyk, studentLublin
144. Józefa Cwiek, EmerytkaBrody Iłż.
145. Maria Kominek, mgrMichałowice
146. Krzysztof Berg, studentPoznań
147. Celina Martini, Artysta muzyk, mgrPoznań
148. Paweł Łysakowski, licencjatPoznań
149. Leszek Mroczkowski, por.Warszawa
150. Leszek Małdziński, Prof. nzw. dr hab. inżPoznań
151. Jan Muchowski, studentKrosno Odrzańskie
152. Paweł, Julian Łączkowski, drPoznań
153. Maria Łączkowska, dr socjologPoznań
154. Wojciech Ziętkowski, burmistrzŚroda Wielkopolska
155. Bartosz Wiczyński, studentPoznań
156. Antoni Krokowicz, StudentPoznań
157. Andrzej Mankiewicz, mgrMiędzyrzec Podlaski
158. Łukasz Rumatowski, mgr inż.Poznań
159. Anna Kisiel, dr inż.Wrocław
160. Michał Baranowski, mgr,bezrobotnyŁódź
161. Anna Łuczkowska, grafikPoznań
162. Maria Szymczak, polonistkaPoznań
163. Marek Ciepała, kulturoznawca międzynarodowy, mgrKraków
164. Tomasz Podgórski, archeolog, drKraków
165. Izabela Zemska, technik elektronikOstrowo
166. Barbara Smólska, mgr chemiiPoznań
167. Maria Kaźmierczak, germanistkaŚroda Wlkp
168. Jacek Błaszczak, rencistaPoznań
169. Krzysztof Opaliński, bezrobotnyPorto-Heli
170. Radosław Rzepka, marynarz-mechanikDarłowo
171. Krystyna Baranowska , emerytkaPoznań
172. Bogdan Baranowski, emerytkaPoznań
173. Arleta Hołubecka, filologWarszawa
174. zenon saczuk, technikwarszawa
175. Czerobski Michał, Wyalienowany cyniczny intelektualistaBiałystok
176. krzysztof Kielar, technik drogowyStarogard Gdański
177. Anna Pleszczyńska, mgr inż.Lublin
178. Krzysztof Knap, lek.wet.Gąsocin
179. Anna Patrycy, rzecznikWarszawa
180. Hanna Wiącek, nauczycielka muzykiKoszalin
181. Maciej Gutkowski, pilot uczeńWarszawa
182. Maciej Gutkowski, pilot uczeńWarszawa
183. Wanda Pawlowska, księgowaWrocław
184. Zofia Płocienniczak, TechnikPoznań
185. Tomasz Łaszczych, nauczycielWarszawa
186. Jerzy Walicki, inżynierPoznań
187. Sylwester Kamyszek, inż. rolnikGłuponie
188. Maciej Starzak, prof.Durban, RSA
189. Dariusz Białkowski, elektrykSwarzędz
190. Mirosław Garncarz, Technik elektroenergetykTarnów
191. Stefania Ratajczak, mgr chemiiPoznań
192. Wojciech Węcław, nauczycielKraków
193. Kazimierz Ratajczak, lekarz med.Poznań
194. leszek ciurapiński, instruktor pływaniaolsztyn
195. Krystyna Grobelna, kosmetyczkaWrocław
196. Juliusz Grobelny, konstruktorWrocław
197. Grażyna Draheim, filologWarszawa
198. Dariusz Żurek, mechanikKrajenka (woj.wielkopolskie)
199. Paweł Woszuk, informatykPoznań
200. Romuald Wrona, Kapitan Zeglugi WielkiejPruszcz Gdanski
201. Zdzislaw Kostrzewski, mgrPoznan
202. Maria Stec, Nauczyciel, MASan Francisco
203. Dorota Radziejewska, mgr germanistykiWrocław
204. Zenon Torz, InżPoznań
205. Dorota Hałat, NauczycielKęty
206. Jerzy Jankowski, emerytNorwegia
207. Wojciech Horodejczuk, studentWrocław
208. Lucyna Gawron, biologPoznań
209. Maria Chudziak, ekonomista mgr inż.Poznan
210. Mariusz Gerlich, własna działalnośćNowa Ruda
211. Jerzy Kaczmarek, inz.POznan
212. Maria Maciołek, nauczycielkaWierzonka
213. Paweł Dobosz, technikSulejówek
214. Maja Binkowska, socjologPoznań
215. Antoni Brenk, inżynier mechanikRawicz
216. Jolanta Elżbieta Hajewska, mgr matematykiWrocław
217. Wojciech Żmijewski, studwntPoznań
218. Wojciech Żmijewski, studentPoznań
219. Maciej Koliński, _Poznań
220. Marek Skamrot, WychowawcaPoznań
221. Adam Dębiński, uczeńKonin
222. Wojciech Nowicki, kierowcaPoznań
223. Elżbieta Dryjańska, emerytkaPoznań
224. Łukasz Dryjański, GrafikPoznań
225. Andrzej Gieniusz, StolarzSzczecin
226. Krzysztof Łukowski, nauczyciel akademicki - mgr inż.Warszawa
227. Mariusz Tomczak, PolicjantPoznań
228. Bartosz Ł. Karaśkiewicz, StudentPoznań
229. Łukasz Buczek, kinoopoeratorCork
230. Paweł Kotkowski, InformatykŁódź
231. Dariusz Bąbel, BudowlaniecPoznan
232. Marta Szczesiak - Ślusarek, historyk, mgrPoznań
233. Agnieszka Łuczak, dr Poznań
234. Elżbieta Dukowicz, mgr.inż.Poznań
235. Mateusz Polański, StudentKraków
236. Tomasz Dankowski, inż. mechanikWłocławek
237. Jacek Warejko, zootechnikSzczecinek
238. Marek Ratajczak, mgrPoznań
239. Justyna Traczewska, mgr psychologPoznań
240. Anna Wilska, rolnikpoznan
241. Krzysztof Biały, mgrSwarzędz
242. Małgorzata Kubiś, emerytkaPoznan
243. Stanisław Kuśnierczyk, Emeryt górnikLubin
244. Kazimierz Suszyński, matematyk/informatykWrocław
245. marcin gałęcki, grafik magisterpoznań
246. Jarosław Sarna, inż.metalurgKrzykawa
247. HALINA BARAN, laborantLUBIN
248. Agnieszka Gasik, radca prawnyPoznań
249. Piotr Müldner-Nieckowski, poeta, prof. UKSWPodkowa Leśna
250. Aurelia Siwa, mgrPoznań
251. Anna Maria Rzepecka, pedagogStargard Szcz.
252. Zbigniew Formus, nauczycielOlecko
253. Roma Kubot, magisterPoznań
254. Aleksander Kubot, magisterPoznań
255. Dariusz Sroka, LeśnikBukowno
256. Beata Wiśniewska, technik informatykiWarszawa
257. Tomasz Łuczak, historykLuboń
258. Paweł Foltyn, Pielęgniarz-mgrPoznań
259. Sławomir Janiszewski, elektrotechnikPoznań
260. Marcin Jaroszyk, studentŚliwno
261. Maciej Rozwadowski, informatyk - mgr inż.Poznań
262. Paweł Makotyn, rekonstruktorTarnów
263. Marcin Betlinski, logistyk/konwojentPoznan
264. poznański oddział terenowy w barwach 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, Stowarzyszenia Polski Klub KawaleryjskiPoznań
265. Michał Krupski, studentPoznań
266. Wojciech Budzyk, _Poznań
267. Tomasz Golański, ElektrykPoznań
268. Karol Witkowski, rekonstruktorTarnów
269. Bartosz Kamiński, StudentPoznań
270. Radosław Oleś, uczeńPoznań
271. Tomasz Zborowski, przedsiębiorca, mgr inż.Poznań
272. Maria Sum, ekonomista, mgrToruń
273. Andrzej Dobrogojski, renowatorPoznań
274. Tomasz Zdziebkowski, Przedsiębiorca,mgr inż.Poznań
275. Paweł Ratajczak, mgrPoznań
276. Przemysław Daleszyński, historyk archiwistaPoznań
277. Henryk Krzyżanowski, anglista drPoznań
278. Przemysław Chmiel, ArcheologOborniki
279. Urszula Zdziebkowska, mgrPoznań
280. Józef Szkwarek, technik bud.Zielona Góra
281. Jaroslaw Okowicki, prawnikPoznań
282. Danuta Babendich-Bartkowiak, mgr ekonomiiPoznań
283. Grzegorz Czech, mgr.inż.Lublin
284. danuta perz, pielęgniarkapoznań
285. Małgorzata Kaniewska, specjalista pr, mgrPoznań
286. alina luczak, mgr ekonomiipoznań
287. Piotr Stefanowicz, PolitologPrzemyśl
288. Barbara Smólska, mgr chemiiPoznan
289. Danuta Namyslowska, nauczycielPoznan
290. Dariusz Paprocki, historyk, mgrMurowana Goślina
291. Marcin Klemenski, radca prawnyPoznań
292. Jan Grochocki, energeetykZłotów
293. Marcin Wałdoch, mgrChojnice
294. Edward Pohl, Technolog DrewnaPoznań
295. Aleksander Waszak, StudentPoznań
296. Honorata Przybylska, studentPoznań
297. Jakub Żmidziński, dr nauk humanistycznychPoznań
298. jerzy haba, emerytrzeszów
299.
300. Andrzej Jan Skrzypczak, doktorPoznań
301. Kazimierz Aleksander Kaliwoszka, Elektronik-InformatykWadowice
302. Małgorzata Skrzypczak, magisterPoznań
303. Jan Kapsa, inż.mechPoznań
304. Maria Anna Wyzuj, emerytMosina
305. Antoni Wadoń, inżynier górnikNowa Wieś
306. Izabela Kucharska, lekarz stom.Żnin
307. Jarosław Sobieralski, inżynier techologPoznań
308. Barbara Sobieralska, nauczycielPoznań
309. Bernadeta Sturzbecher, magister filologiiPoznan
310. Jolanta Kulczycka, technolog drewnaPoznań
311. Piotr Cwiek, EmerytStarachowice
312. Michał Białek, mgr inż.Pobiedziska
313. zbigniew zieziula, ekonomistaberlin
314. Wiesława Knychała, mgr ekonomiiKoziegłowy
315. Alicja-Elżbieta Mioduszewska-Marciniak, ekonomista(emeryt)Poznań
316. Wiesław Magnuszewski, mgrPoznań
317. Anna Lipczyńska, nauczycielka historiiPoznań
318. Jan Dasiewicz, mgr historiiPoznań
319. Andrzej Hrynaszkiewicz, technikPoznań
320. ANDRZEJ CZAYKA, informatyka, grafika komputerowa, multimedia.POZNAŃ
321. Maciej Wilk, woźnyPoznań
322. Andrzej Kurowski, technik-elektrykŁęczyca
323. Paweł Jezierski, mgrPoznań
324. stefan michalowski, technik turystykirawicz
325. Elżbieta Włostowska, Informatyk-magisterWarszawa
326. Stanisłąw Mytko, nauczycielBaranowo
327. Paweł Dasiewicz, mgr inż.Poznań
328. Konrad Cholewa, mgr inż.Poznań
329. Wiesława Krzemińska, mgr, filolog Poznań
330. Tadeusz Krzemiński, mgr, filologPoznań
331. Anna Krzemińska, mgr, chemikPoznań
332. elżbieta piotrowska, emerytwągrowiec
333. Zbigniew Cofta, socjologPoznań
334. Anna Rojek, przedsiębiorca, mgrWarszawa
335. Iwona Klepacka, mgrGdynia
336. Tomasz Kasprowicz, klimatologia (mgr)Poznań
337. Mateusz Szafran, mgrKaźmierz
338. Danuta Babendich-Bartkowiak, mgr ekonomiiPoznań
339. Ryszard Bartkowiak, inżynierPoznań
340. Genowefa Bernacka, emerytkaPoznań
341. Jerzy Kruszyna, fizyk mgrPoznań
342. Maria Weres, filologPoznań
343. Piotr Szczerski, studentŁódż
344. Agnieszka Jędryczka, wychowawca- terapeuta,mgrToruń
345. Maciej Nowak, politolog - magisterPoznań
346. Grazyna Bereznicka, TerapeutaMilicz
347. Marcin Kuchmacz, mgrWrocław
348. Miroslawa Hoffmann, mgr chemiiPoznan
349. ANDRZEJ Hoffmann, mgr Poznan
350. Irena Paluszkiewicz, tech.ogrodnikPoznań
351. Dorota Lewicka, mgr teologiiPoznań
352. Elżbieta Kaszczyńska, mgr ekonomiiPoznań
353. Katarzyna Bielecka, mgr ekonomiiPoznań
354. Rafał Sierchuła, mgrPoznań
355. Paweł Czeczennikow, MagazynierBolesławiec
356. maria probierz, mgr inzpoznan
357. Krzysztof Berg, studentPoznań
358. elzbieta pienczak, działalnosc gosp.poznan/kolobrzeg
359. Marcin Kamiński, StudentPoznań
360. Artemiusz Dunko, mgr, inzPoznan
361. Maciej Kolanowski, UczeńPoznań
362. Joachim Kudelski, studentGorzów Wielkopolski
363. Andrzej Karakuła, inżynier górniczyStalowa Wola
364. Andrzej Churski, pośrednik - magisterPoznań
365. Alina Grotowska, ekonomistaZielona Góra
366. Sebastian Słomian, mgr iż. informatykPoznań
367. Maria Habasińska, mgrPoznań
368. Joanna Baszyńska, nauczycielPuszczykowo
369. michał baranowski, magisterŁódź
370. Marcin Kmieć, pracownik uniwersyteckiPoznań
371. łucja Kaźmierczak, księgowaPoznań
372. Szymon Kaźmierczak, StudentPoznań
373. Maria Weres, anglistkaPoznań
374. małgorzata pietrzak, nauczycielpoznań
375. Barbara Wolska, nauczycielPoznań
376. Krzysztof Wolski, UczeńPoznań
377. Bożena Błaszak, mgrPoznan
378. Tonnie Jansen, biznesmen z HolandiiGennep
379. Danuta Pluta, technik mechanikWitaszyce
380. Maciej Witzberg, historyk,mgrPoznan
381. Aleksandra Gałka, studentPoznań
382. Renata Marciniak, mgr socjologiiPoznań
383. Zofia Kolska, nauczycielPoznań
384. iysrbd wDuALNZz, csuxoqBMpMenFYEs
385. bhcrerk pLPYVZBI, invRwexUtahHqqLz
386. Beata Grześkowiak, doradca ds nieruchomościPoznań
387. Michał Czermiński, ekonomistaGdańsk
388. Beata Świderska, prawnikPoznań
389. Maciej Świderski, tech .mech.Poznań
390. Paweł Lisik, lekarz med.Poznań
391. Maria Hoffmann-Cybulska, lekarz rodzinnyPoznań
392. Henryk Walendowski, geolog, mgrPoznań
393. riyyhnjc UAekOTfY, divEHBhbiRzGCuCE
394. xxmkrcf tYTsMaHL, EfBsEbNpBTCYveMJ
395. Dawid Hemmerling, studentPoznań
396. Ryszard Kalke, rencistaPoznań
397. fbovfcve ACOYLbnf, cPacJQHiKJEAhJEW
398. Anna Fedoruk, studentkaSwarzędz