Actum - podwójny numer

Szukaj

Od września rozpoczynają swoją działalność nowe szkoły w Luboniu: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała J. H. Newmana. Szkoły powstały z inicjatywy Stowarzyszenia COR AD COR. Proponują one edukację na wysokim poziomie w połączeniu z wartościami katolickimi i patriotycznymi.

Cieszymy się, że informacje o nowopowstałych szkołach możemy przekazać osobom, które podzielają nasz światopogląd. Serdecznie prosimy przekazywać informację dalej do osób zainteresowanych dobrą edukacją. Zapraszamy też do udziału w organizowanych przez nas wykładach, prelekcjach, wystawach. Najbliższy - o tematyce związanej z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca - w sobotę 14 czerwca, o godz.10.00 w budynku naszych Szkół przy ul. Armii Poznań 27.

Wszelkie informacje podane są na stronie: www.szkolynewmana.pl  Zapraszamy!

W dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:00 w drugim terminie (w przypadku braku połowy liczby członków) przy ul. Tatrzanskiej 26 w Poznaniu, odbędzie się:

Walne Zgromadzenie Członków Stowarszyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, którego porządek obrad jest następujący:

 1. otwarcie Walnego  Zgromadzenia Członków Stowarszyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej,
 2. wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego  Zgromadzenia,
 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2013 r.,
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 5. głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2013 r.,
 6. głosowanie za skróceniem kadencji Zarządu do 3 lub 4 lat z obecnych 5 lat,
 7. otwarta dyskusja na temat kondycji finansowej Stowarzyszenia w kontekście niepłacenia regularnie składek członkowskich przez część Członków Stowarzyszenia,
 8. omówienie wniosków zgłoszonych przez Członków Stowarszyszenia podczas trwania Walnego Zgromadzenia,
 9. zamknięcie Walnego  Zgromadzenia Członków Stowarszyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej.

W przypadku braku możliwości osobistej obecności na Walnym Zgromadzeniu we wskazanym wyżej terminie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączanego dokumentu pełnomocnictwa i przekazanie go wybranej osobie trzeciej, która będzie Państwa reprezentować na Walnym Zgromadzeniu. 

ZAPROSZENIE

 

W dniu 10 maja 2014 roku o godz. 13.30 w Poznaniu,

w Pałacu Działyńskich,

Stary Rynek 78/79

odbędzie się uroczystość przyjęcia

przez Poznański Klub Gazety Polskiej

imienia generała pilota Andrzeja Błasika.

Na uroczystość w imieniu członków

Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej

 

serdecznie zaprasza

Maria Zawadzka

p.o. przewodniczącego

 

 

 Poznański Klub Gazety Polskiej zaprasza na uroczystości 

49 miesięcznicy Katastrofy Smoleńskiej, 
które odbędą się 
10 maja (sobota).

Program  uroczystości : 

godz.13.30 
uroczystość przyjęcia imienia generała pilota Andrzeja Błasika przez Poznański Klub Gazety Polskiej
Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, Poznań

godz. 17.00

Msza Święta za Ojczyznę i ofiary katastrofy Smoleńskiej w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11

Po wyjściu z kościoła przemarsz pod pomnik Katyński
godz. 18.00
Modlitwa za ofiary Katastrofy Smoleńskiej 
przy pomniku Katyńskim,
- ul. Fredry/narożnik Al. Niepodległości,

14 kwietnia, w Wielki Poniedziałek Roku Pańskiego 2014

My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, skupiający także przedstawicieli środowisk naukowych z innych ośrodków: Wrocławia, Zielonej Góry, Kalisza, Gdańska, Szczecina, Gorzowa Wlkp, Bydgoszczy, Rzeszowa, Lublina, Puław, Gliwic i Katowic – w związku z kanonizacją Jana Pawła II zwracamy się do wszystkich Polaków, a szczególnie do środowiska akademickiego, z „Deklaracją pokolenia JPII – Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Podpisujmy się pod tą Deklaracją, ale przede wszystkim żyjmy jej przesłaniem i wcielajmy w życie osobiste i życie naszego Narodu nauczanie naszego Wielkiego Rodaka.

DEKLARACJA POKOLENIA JPII – Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Kanonizacja Jana Pawła II jest dla nas szansą i wezwaniem do odrodzenia w nas Pokolenia JPII, to znaczy do:

– odbudowania duchowych i intelektualnych więzi z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a przez Niego z Chrystusem i Kościołem,
– odtworzenia solidarności i troski o dobro wspólne,
– nade wszystko do odkrycia w sobie depozytu wiary, mocą której Duch zmienia oblicze ziemi,  tej ziemi.

Jako Pokolenie JPII chcemy sięgnąć w roku kanonizacji po Jego książkę „Pamięć i tożsamość” – słowo testamentu intelektualnego i duchowego, rozliczenia z życiem i słowo Ojca do nas, słowo będące inspiracją do dialogu.

Odczytując poszczególne rozdziały tej książki i patrząc na nie przez pryzmat całego pontyfikatu Jana Pawła II pragniemy:

WYZNAĆ WIARĘ W BOGA, który wyznacza kres złu;

– uznać niszczącą moc grzechu, który jest miłością samego siebie aż do negacji Boga. Dlatego w świecie negacji Boga, wykluczenia Go z przestrzeni świata  ludzkich spraw i życia – chcemy odpowiedzieć z powagą na papieskie wołanie „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”;
– wyznać wiarę w Miłość Boga i nasze prawo do przeżywania tej Miłości w sposób wolny i swobodny, w życiu prywatnym i publicznym;

PRZYJĄĆ PRAWDĘ o tym, że wolność jest dla miłości;

– świadomi historii naszego narodu, także jego współczesnych dziejów, uznajemy, że wolność nie spełnia się w negatywnych dążeniach destrukcyjnych;
– pomni pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i jego katechez o Dekalogu, deklarujemy działania na rzecz umocnienia odzyskanej wolności prawem moralnym w naszych domach, środowiskach pracy, świecie mediów, aktywnościach politycznych;

POTWIERDZIĆ MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

– świadomi podważania wartości patriotyzmu i mylenia patriotyzmu z nacjonalizmem, będziemy upominać się o naszą polską tożsamość, o jej logos i etos, dążąc do budzenia świadomości patriotycznej w nas i następnych pokoleniach;
– szczególną troską otaczać będziemy sferę kultury polskiej, która była źródłem suwerenności narodu w minionych wiekach i która winna pozostać wyznacznikiem naszej odrębności a zarazem łączności ze Wschodem i Zachodem;

WYRAZIĆ PRAGNIENIE ŻYCIA W EUROPIE DUCHA

– odczytując nasz związek z Europą poprzez wydarzenia Chrztu Polski, wyrażamy potrzebę odsłaniania wspólnoty wartości, godności osoby ludzkiej, wolności, solidarności, sprawiedliwości i miłosierdzia, prawdy i pokoju;
– świadomi kryzysu biologicznego naszego kontynentu chcemy promować Ewangelię życia pośród zagrożeń cywilizacji śmierci i bronić wartości życia jako podstawy wszelkich wartości;

UZNAĆ GOTOWOŚĆ DZIAŁANIA NA RZECZ DEMOKRACJI rozumianej w sensie ustroju politycznego, ale także pewnej postawy umysłowej i obyczajowej;

­– pamiętając o ryzyku demokracji ulegającej łatwo przekształceniu w państwo totalitarne, gdy wolność zostaje oderwana od wartości, deklarujemy przypominanie każdej władzy technokratycznej o wartościach tworzących fundament życia społecznego;
– świadomi roli osób świeckich w działaniach politycznych, deklarujemy gotowość tych działań, zgodnie ze wskazaniami nauki społecznej Kościoła.

Wyrażając naszą wiarę w Boga, Ojca, bogatego w miłosierdzie,
Chrystusa, Odkupiciela człowieka,
Ducha, Pana i Ożywiciela
,
chcemy służyć  Ewangelii życia w symbiozie wiary i rozumu,
angażować się poprzez pracęspołeczną troskę Kościoła,
żyć w Kościele, który jest z Eucharystii i przez Eucharystię,
dążyć do tego, by uczniowie Jezusa byli jedno,
nie zaniedbując misji Chrystusa Odkupiciela,
zawierzamy nasze pokolenie – Pokolenie JPII,
Maryi, Matce Odkupiciela
z nadzieją, że wraz ze św. Janem Pawłem II
dane nam będzie przekroczyć próg nadziei.

   

Lista sygnatariuszy na

http://ako.poznan.pl/4392/   

W ramach walki karnawału z postem i u progu tego drugiego serdecznie zapraszamy na kolejną Debatę Poznańską zatytułowaną:


"Po co komu cierpienie?"

Czy we współczesnym świecie jest miejsce na cierpienie?
Czy w ogóle mówi się o cierpieniu, a jeżeli się mówi to jak się mówi?
Jak reagujemy i jak reagować możemy kiedy cierpienia doświadczamy?

Na te i inne pytania będą próbowali znaleźć odpowiedzi:

 

dr nauk med. Anna Jakrzewska-Sawińska,

wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe,

nagrodzona Wawrzynem Pracy Organicznej przez Unię Wielkopolan

 

prof. Jacek Łuczak,

współzałożyciel Hospicjum Palium

założyciel i długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

zwycięzca plebiscytu "Człowiek Roku 2012" organizowanego przez Głos Wielkopolski


 
Krzysztof Ziemiec,

dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter "Wiadomości" TVP

twórca cyklu programów publicystycznych zatytułowanego "Niepokonani"

dwukrotnie nagrodzony "Telekamerą" (2011 i 2012), zdobywca WIKTORA

Patronat honorowy nad obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  w Poznaniu objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański

 

Honorowy Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu:     

 • płk Jan Górski
 • por. Tadeusz Inglot 
 • mjr Ludwik Misiek  
 • płk Jan Podhorski 
 • Zbigniew Tuszewski
 • por. Zenon Wechmann         

 

OBCHODY

                                                                                                       
27 lutego 2014 roku (czwartek)
godz. 17.00 

 Promocja publikacji Marty Szczesiak-Ślusarek „Druga wojna światowa. Wspomnienia spisane na podstawie codziennych notatek" i dra Rafała Sierchuły „Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman 1908-1948 biografia polityczna". Prowadzący panel prof. dr hab. Jan Żaryn. Pałac Działyńskich w Poznaniu.


Z okazji 140. rocznicy urodzin prof. Stanisława Wincentego Kasznicy (1874-1958)
zapraszamy na uroczystą mszę św., która zostanie odprawiona w niedzielę
23 lutego br. o godz. 12:30 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu
(oo. Pallotyni, ul. Przybyszewskiego 30).
 
Po mszy św. okazja do nabycia książki Teresy Krokowicz pt. „ Co pozostało?
O rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich”, która ukazała się z okazji
55. rocznicy śmierci profesora Stanisława Kasznicy, wybitnego naukowca,
wielkiego patrioty, rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1929-31,
senatora RP, posła na Sejm Krajowy oraz autora niezwykle mądrej i aktualnej
książki o charakterze filozoficzno-religijnym pt. „Rozważania”.
 
Całkowity dochód ze sprzedaży książki przeznaczony będzie na potrzeby parafii i ubogich.
 

  

 

  

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci przewodniczącego Klubu „Gazety Polskiej” w Poznaniu śp. Zenona Torza.

Zenon Torz, jako człowiek niezwykle zaangażowany w sprawy Ojczyzny, aktywnie przyczyniał się do krzewienia wartości patriotycznych w Polsce. Pod jego kierownictwem poznański Klub „Gazety Polskiej” podjął wiele ważnych inicjatyw obywatelskich i społecznych. Jego postawa pozostanie dla nas wzorem do naśladowania.

Łączymy się w modlitwie z jego rodziną i najbliższymi.

Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej serdecznie zapraszają na comiesięczną Mszę Świętą środowisk konserwatywnych i patriotycznych, która odbędzie się sobotę 1 lutego br. w kościele pw. Św. Wawrzyńca (księża Pallotyni) – kościół dolny przy ulicy Przybyszewskiego 30 w Poznaniu o godz. 17.

Po Mszy zapraszamy  na pokaz niezwykłego filmu: „Tajemnica tajemnic – prawdziwa historia ocalenia Polski i Świata” w reżyserii Agnieszki Porzezińskiej i Pawła Sobczyka. Obraz ten pokazuje, że Prymas Stefan Kardynał Wyszyński oraz Ojciec Święty Jan Paweł II, jak nikt inny, zrozumieli potrzeby Polski i powierzyli ją Maryi. Fantastyczne zdjęcia archiwalne z lat 50-tych i 60-tych, nigdy niepublikowane, świadkowie pontyfikatu, sensacyjne wnioski. Zachęcamy do obejrzenia zwiastuna: http://www.youtube.com/watch?v=NYBEwkIG5FI

Msza Święta środowisk konserwatywnych i patriotycznych w  sobotę 7 grudnia br. w kościele pw. Św. Wawrzyńca (księża Pallotyni) – kościół dolny przy ulicy Przybyszewskiego 30 w Poznaniu.

Msza Święta będzie miała tym razem wyjątkową oprawę muzyczną – chorał gregoriański w wykonaniu zespołu Agnieszki Łysakowskiej.

Po Mszy wysłuchamy jeszcze krótkiego, około 15- minutowego koncertu w wykonaniu  zespołu, a następnie w salce przy kościele odbędzie się wykład profesora Tomasza Jasińskiego pt.: Czy państwo Mieszka I było suwerenne?

Zarówno oprawa muzyczna, jak i wykład będą z pewnością fascynującą wyprawą do źródeł naszej historii i kultury. Serdecznie zapraszamy.