Actum - podwójny numer

Szukaj

Od września rozpoczynają swoją działalność nowe szkoły w Luboniu: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała J. H. Newmana. Szkoły powstały z inicjatywy Stowarzyszenia COR AD COR. Proponują one edukację na wysokim poziomie w połączeniu z wartościami katolickimi i patriotycznymi.

Cieszymy się, że informacje o nowopowstałych szkołach możemy przekazać osobom, które podzielają nasz światopogląd. Serdecznie prosimy przekazywać informację dalej do osób zainteresowanych dobrą edukacją. Zapraszamy też do udziału w organizowanych przez nas wykładach, prelekcjach, wystawach. Najbliższy - o tematyce związanej z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca - w sobotę 14 czerwca, o godz.10.00 w budynku naszych Szkół przy ul. Armii Poznań 27.

Wszelkie informacje podane są na stronie: www.szkolynewmana.pl  Zapraszamy!