Actum - podwójny numer

Szukaj

 

Poznań, dnia 15 maja 2013 r.

 

 

            Zarząd Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej na podstawie powziętej uchwały w dniu 13 maja 2013 r., niniejszym zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2013 roku o godz. 18.00 w pierwszym terminie i o godz. 19.00 w drugim terminie ( w przypadku braku połowy liczby Członków ) w budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17 / 19, odbędzie się :

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli  Rzeczypospolitej,  którego porządek obrad jest następujący :

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2012r.

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2012 r.,

    w tym :

-          rozpatrzenie i zatwierdzenie  bilansu  za 2012 rok

-          rozpatrzenie i zatwierdzenie rachunku zysków i  strat za 2012 rok

-          rozpatrzenie i zatwierdzenie informacji  dodatkowej za 2012 rok

3. udzielenie  Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z  wykonania przez niego obowiązków.

4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia

5.   wybór Członków Zarządu na nową  kadencję

6.   wybór Członków Komisji Rewizyjnej  na nową  kadencję

 

 

 

Zarząd  Stowarzyszenia

Warsztaty  Idei  Obywateli   Rzeczypospolitej

 

Przywołane powyżej dokumenty oraz wzór  pełnomocnictwa  umożliwiającego  reprezentowanie Członka Stowarzyszenia przez osobę trzecią,  znajdują się w  zakładce  - Walne Zgromadzenie 2013

 

Pobierz:
Bilans 
Informacja dodatkowa do bilansu
Pełnomocnictwo - walne zgromadzenie
Rachunek zyskow i strat
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2012