Actum - podwójny numer

Szukaj

Właśnie otrzymałem niezmiernie istotną i ważną informację, której treść zamieszczam poniżej. W skrócie: poszukiwani są wszyscy, którzy mogą złożyć zeznania o wiadomych im zbrodniach oddziałów zwanych Ukraińską Powstańczą Armią. Na bieżąco będę podawał informacje na ten temat. Wkrótce też uzupełnię ten materiał o podanie kontaktu bezpośredniego gdzie będzie można zgłaszać takie osoby. Dowiem się też czy w grę będą mogły wchodzić osoby, które mają nagrane lub spisane relacje swoich nieżyjących krewnych, lub dysponują jakimikolwiek materiałami mogącymi pomóc w ustaleniu szczegółów dokonanych zbrodni, czy też dysponują jakimkolwiek materiałem dowodowym.


W Krzemieńcu odbywa się impreza pt. Dialog Dwóch Kultur 2010. Bardzo bogaty program jest realizowany pomiędzy 03.09. a 08.09. br.

Podczas organizowanej wycieczki na dawne tereny Rzeczpospolitej (niesłusznie chyba zwane Kresami; to bardziej tereny za Zbruczem, [przyp. aut.]), przez biuro turystyczne "...wicze" Państwa Krystyny i Ryszarda Liminowiczów, za pośrednictwem Pani Krystyny przekazano karton z kilkudziesięcioma książkami o tematyce historycznej, lektur, opowiadań i powieści dla dzieci.

W dniu 29 sierpnia, w niedzielę w parafii Świętej Rodziny w Poznaniu gościliśmy siostry z zakonu Dominikanek w Wilnie; siostrę Faustynę i siostrę Dominikę.

 

Treść listu otwartego Kresowian i organizacji kresowych do Ministerstwa Sprawiedliwości

W "Forum" przeczytałem artykuł, jakoś tak nie pasujący mi od zbliżającej się rocznicy, wręcz w moim odczuciu podważający jej wartość i potrzebę świętowania.

Cmentarz Doński w Moskwie. Grób generała NKWD  Wasilija Błochina i jego żony Natalii. Piękna płyta nagrobna z napisem "Wieczna pamięć" i prawosławny krzyż. Piękny czarny marmur. Tylko po to aby upamiętnić największego mordercę w dziejach nowożytnej Rosji.

Jest to streszczenie materiału ze strony UNIAN- niezależnego serwisu ukraińskiego.

Krzemieniec pięknie położone pełne tradycji miasto na Wołyniu. To tam żyli wielcy narodu polskiego z Juliuszem Słowackim na czele. Tam kształciła się kadra inteligencka w Liceum Krzemienieckim, jednym z najbardziej znanych ośrodków kultury i nauki na wschodzie utraconej Rzeczpospolitej w wieku XIX.

Parafia Św. Piotra i Pawła Przemyślany Ukraina