Actum - podwójny numer

Szukaj

W Gorzowie 25 października w Sali Biblioteki miejskiej padły ważkie słowa wypowiedziane przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Wystawa pokazująca na Ukrainie Ludobójstwo dokonane na naszym narodzie przez OUN-UPA, a także bohaterstwo tych Ukraińców którzy próbowali się przeciwstawić zbrodniczym działaniom nacjonalistów ukraińskich, jest cały czas prezentowana. Dotarła do Charkowa. 

W zeszły piątek 15 października br. w Bibliotece Miejskiej na zaproszenie jej dyrektora Edwarda Jaworskiego odbyło się spotkanie z naukowcami badającymi zbrodnię Ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Gośćmi tego spotkania historycznego były Panie: Ewa Siemaszko i dr Lucyna Kulińska.

 Otrzymałem takiej treści informację...:

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego założyło pierwsze hospicjum powstałe na terenie Litwy.

Poniżej skan listu nadesłanego w odpowiedzi na pismo wystosowane do Prezesa Rady Ministrów podczas konferencji w Rembertowie i sygnowane przez wszystkich przedstawicieli obecnych organizacji kresowych.

 

 

Spotkanie autorskie i prelekcje z: Ewą Siemaszko i dr Lucyną Kulińską

7 października br we Wrześni w budynku Urzędu Pracy miało miejsce spotkanie z historią. Historią nie do końca znaną i poznaną szerokim kręgom Polaków. Z Ludobójstwem.