Actum - podwójny numer

Szukaj

 

8 kwietnia 2010 w Kijowie otwarto wystawę dotyczącą Ludobójstwa na Polakach dokonanego przez OUN-UPA, pierwszą takiego rodzaju i o takiej tematyce na Ukrainie. Współorganizatorem jej było Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich nacjonalistów we Wrocławiu. Ze strony Ukraińskiej było to Stowarzyszenie publiczne Wszechukraińska Publiczna Organizacja Ruch Społeczny "Rosyjskojęzyczna Ukraina". Liderem jej jest deputowany do parlamentu Ukraińskiego Pan Wadim Kolesniczenko.

Podczas otwarcia miała miejsce napaść ze strony członków nacjonalistycznej partii "Swoboda", interweniowała milicja ukraińska i służby ochrony (w cywilu), poza pracownikami prywatnej firmy ochroniarskiej. 

Pan deputowany zachował najwyższy spokój, kilkakrotnie wzywając zaburzających porządek członków "Swobody", do uciszenia się i pozwolenia na przeprowadzenie konferencji prasowej. Dopiero po bezpośrednim ataku w postaci rzucenia kilku egzemplarzy katalogu wystawy w stronę jego i delegacji polskiej wkroczyła na jego wezwanie milicja i służby porządkowe.

Wystawa to pierwszy prawdziwy krok w stronę odnalezienia wspólnej bolesnej prawdy dotyczącej zbrodni ludobójstwa dokonanej przez OUN-UPA na wielu narodowościach poza Żydami (wymordowanymi w znacznej większości wcześniej przez służby policyjne we współpracy ze niemieckimi specjalnymi oddziałami likwidacyjnymi), Polakami, zginęło wiele dziesiątek tysięcy Ukraińców z ręki OUN-UPA. Wystawa ta porusza problem i sprawę upamiętnienia właśnie i tych ofiar ze strony ukraińskiej poza Polakami i Żydami.

Polskie środowiska kresowe są niezwykle poruszone tym wyciągnięciem ręki ze strony ukraińskiej reprezentowanej przez deputowanego Kolesniczienko. Deputowany podkreślił że wystawa koncentruje się przede wszystkim na martyrologii ofiar i jej zadaniem jest przybliżenie dla narodu ukraińskiego tych zbrodni dokonanych przez OUN-UPA. 

Na wystawie poza zdjęciami prezentowano kilka filmów dokumentalnych dotyczących Ludobójstwa min. Ostatnio głośno komentowany: "Zapomnij o Kresach" z rosyjską listą dialogową.

Piotr Szelągowski

Poniżej fotografie z otwarcia wystawy: 


Zdjęcie pierwsze: SYMBOL WYSTAWY - kopia pomnika wrocławskiego

Zdjęcie drugie: Pokaz multimedialny jednego z filmów

Zdjęcie trzecie: Pierwszy atak nacjonalistów z partii "Swoboda"

Zdjęcie czwarte: członkowie "swobody" krzyczą: "AK Okupanty!Polaki Precz do Polszy!"

Deputowany Rady Ukrainy Wiktor Kolesniczenko rozpoczyna konferencję prasową

"Swoboda" przeszkadza w konferencji prasowej

Członkowie "Swobody" wyprowadzani przez milicję po bójce i utarczkach słownych z weteranami wojennymi i członkami rodzin ofiar pomordowanych Ukraińców

Naruszający prawo nacjonaliści wyprowadzani przez milicję poza pomieszczenie gdzie mieściła się wystawa

Jedna ze zwolenniczek nacjonalistów wskazywana przez członka rodzin pomordowanych i zniszczone fragmenty katalogów, którymi rzucali członkowie "Swobody"

Milicja spisująca protokół z interwencji

Zwiedzający wystawę mieszkańcy Kijowa

 

 

 DRUGA CZĘŚĆ ZDJĘĆ Z WYSTAWY

 

Ekspozycja wystawy - jedna z plansz

Ekspozycja wystawy - następna z plansz

Następna z plansz

Następna z plansz

Widok na kilka plansz

widok z dalszej odległości na kilka następnych plansz wystawowych

Zwiedzający kilka godzin po incydencie z członkami nacjonalistycznej partii "Swoboda"

Zwiedzający c.d.

Emisja materiału dokumentalnego na multimediach przed otwarciem wystawy"

Wywiad z deputowanym W. Kolesniczenko

NIEKTÓRE INNE ZDJĘCIA WYKONANE PODCZAS INCYDENTU Z NACJONALISTAMI


Tłok dziennikarski i nacjonaliści Dalsza część wydarzeń "Ostatecznie wyrzuceni?"

Wyjście "Swobody"...

Drzwi zamykają się za nacjonalistami

Dziennikarz przyznający się do przynależności do nacjonalistycznej partii "Swoboda" tuż przed wyprowadzeniem

Autor fotografii: Piotr Szelągowski


Fotografie z wystawy na stronie Kresy.pl

Foto na bezprzesady.comI jeszcze więcej foto: autorstwa Eugeniusza Lubańskiego przesłane mi przez niego z Ukrainy:

  przemawiający deputowany Kolesniczenko razem z Ewą Szakalicką

  na zewnątrz budynku

  Swoboda przed budynkiem

Swoboda demonstruje...

 

Film na YOUTUBE pokazujący wystąpienie nacjonalistycznej partii "Swoboda" w najnowszym materiale w dziale "kresy" na stronie warsztatów:

Proces Bandery - Odessa