Actum - podwójny numer

Szukaj

Olgierd Baehr –mgr ekonomii, dr prawa. Wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Członek Prymasowskiej Rady Społecznej przy Prymasie Józefie Glempie. Wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego na woj. poznańskie. Członek Rady Naczelnej w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Sędzia Trybunału Stanu.

Ks. Czesław Stanisław Bartnik– profesor, filozof, teolog, KUL, członek centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, członek Komisji Nauki Wiary przy Episkopacie Polski, twórca oryginalnego kierunku filozoficznego „personalizmu uniwersalistycznego”, publicysta społeczno – polityczny.

Paweł Bortkiewicz TChr –chrystusowiec, profesor teologii, dyrektor Centrum Etyki UAM, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Kieruje powstałym z jego inicjatywy Zakładem Katolickiej Nauki Społecznej WT UAM. Uczestnik Seminariów Lucieńskich organizowanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej  i Medialnej w Toruniu. Członek Rady Programowej Actum.Kapelan Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Autor książek, artykułów naukowych  i popularyzatorskich.

Marek Jan Chodakiewicz – historyk, profesor w The Institute of World Politics w Waszyngtonie. Członek Rady Programowej Actum.W roku 2005 mianowany przez prezydenta G. W. Busha na członka amerykańskiej Światowej Rady ds. Upamiętnienia Holokaustu. Autor m. in.: Żydzi i Polacy; Współistnienie, zagłada, komunizm 1918–1955; Po Zagładzie. Stosunkipolsko-żydowskie 1944–1947.

Ks. Stanisław Andrzej Gądecki– arcybiskup metropolita poznański, doktor teologii, filozof, teolog, biblista. Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (KEP), autor m.in.: Wstęp do Ksiąg Starego Testamentu; Archeologia biblijna; Wstęp do Ewangelii synoptycznych; Tradycja a pismo Święte; Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm: dialog chrześcijańsko – żydowski w Polsce.

Leszek Długosz– aktor, literat, kompozytor, pianista. Jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów. Wykłada w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 0d 2009 członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Bogumił Grott– profesor zwyczajny, historyk idei, politolog, religioznawca. Długoletni kierownik Zakładu Stosunków Państwo – Kościół w Instytucie Religioznawstwa UJ. Najważniejsze publikacje: Nacjonalizm i religia, Nacjonalizm chrześcijański, Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji.

Barbara Fedyszak-Radziejowska– doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii,  adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz w Kolegium Nauk Społecznych  i Administracji Politechniki Warszawskiej. Przewodnicząca Kolegium IPN. Posłanka na Sejm RP.

Mikołaj Handschke– asystent w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Zainteresowania koncentruje na problemach transformacji ustrojowo-gospodarczej i mechanizmach makroekonomicznych.

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki UAM, nauczyciel akademicki (Medal KEN-1995),poseł na Sejm RP IV kadencji, radny Sejmiku Wielkopolskiego 2002-2004. Członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Członek Rady Programowej Actum. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Królewcu. Publicysta Radia Maryja. Kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Autor dziesięciu książek, ponad 130 prac naukowych z fizyki teoretycznej i wielu innych publikacji.

Dariusz Judek – nauczyciel historii w gimnazjum, doradca metodyczny ODN w Poznaniu. 

Krzysztof Kawalec− profesor historii, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, naczelnik delegatury IPN w Opolu. Najważniejsze publikacje: Narodowa Demokracja wobec faszyzmu, Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej, Roman Dmowski, Spadkobiercy niepokornych.

Szymon Kazimierski – lekarz, oficer, podróżnik, znawca krajów arabskich. Autor opowiadań fantastycznych i niesamowitych oraz artykułów i felietonów o tematyce historycznej. Stały publicysta "Kuriera Galicyjskiego".

Tomasz Kenar– doktor historii, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Specjalizuje się w historii myśli politycznej II Rzeczypospolitej, oraz historii opozycji politycznej w PRL.

Lucyna Kondrat– absolwentka filologii angielskiej UAM oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. W latach 80-tych współpracowała z konspiracyjnym Zarządem Regionu Solidarności. Od 20 lat mieszka w USA i w Polsce.

Henryk Krzyżanowski –doktor filologii angielskiej, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza, członek Rady Programowej Actum,działacz NSZZ Solidarność, internowany  w stanie wojennym. W 1989 działacz Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej.Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.Autor, podręczników i testów do nauki języka angielskiego oraz autor fraszek i utworów poetyckich.

Dariusz Piotr Kucharski– doktor historii, zajmuje się Polakami na Kresach, polityką wschodnią RP, ekspert Centrum Analiz – CAFR, członek Rady Programowej Actum,stały współpracownik Myśl.pl, publicysta Rodakpress. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej. Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.Autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów.

Lucyna Kulińska – doktor historii, zajmuje się polskim ruchem patriotycznym, kresowym  i narodowym, adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego, autorka szeregu publikacji historycznych, zbiorów dokumentów, artykułów naukowych, m.in.: Dzieci Kresów, t 1-3, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939.

Paweł Łączkowski –  doktor socjologii, pracownik naukowy UAM, polityk, poseł, wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej, działacz NSZZ „Solidarność”, Poseł na Sejm kontraktowy z listy Komitetu Obywatelskiego, następnie poseł I kadencji z listy PChD,  III kadencji z listy AWS w Poznaniu.

Eryk Łon – prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.Członek Rady Programowej Actum.

John Harmon McElroy –profesor emeritus Uniwersytetu Arizony. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta wykładał literaturę amerykańską na uniwersytetach w Brazylii  i Hiszpanii. Autor licznych książek, artykułów naukowych i publicystycznych oraz słuchowisk radiowych. Współzałożyciel Solidarity Tucson, organizacji wspierającej polski ruch solidarnościowy lat 80-tych. Przyznaje, że wskutek jego doświadczeń w Polsce stał się praktykującym katolikiem.

Arkadiusz Meller– doktorant UMK w Toruniu. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Historia i Polityka”. Sekretarz redakcji oraz kierownik działów: Idee, Recenzje  w półroczniku „Pro Fide Rege et Lege”. Redaktor naczelny portalu www.konserwatyzm.pl. Współpracownik Instytutu Geopolityki w Częstochowie i członek redakcji portalu geopolityka.net.

Stanisław Mikołajczak – profesor,filolog, językoznawca, wykładowca akademicki, UAM, członek Rady Programowej Actum. W 1980 roku był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarnosć”, internowany w okresie stanu wojennego.Były dyrektor zespołu doradców wicepremiera RP Pawła Łączkowskiego. Członek Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, współzałożyciel i prezes Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. 

Maciej Musiał– polityk, były wojewoda poznański i wielkopolski, działacz NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizator i przewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Poznańskiego. W 1989 roku kierował kampanią wyborczą Komitetu Obywatelskiego. Szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka.

Andrzej Pawuła– doktor nauk technicznych, emerytowany wykładowca w Instytucie Geologicznym UAM w Poznaniu i b. profesor na wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu  w Constantine. Obecnie wykłada geologię i fizjografię na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Autor licznych publikacji z dziedziny hydrogeologii, ochrony środowiska  i radioekologii.

Mikołaj Pietraszak Dmowski– filolog i historyk sztuki z wykształcenia, rolnik z praktyki i zamiłowania, prezes Majątku Rogalin sp. z o. o., członek władz Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu. Członek władz Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Maciej Rapkiewicz– prawnik, menadżer, doktorant Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego i ekspert z zakresu finansów publicznych. Był m.in. wiceprezesem Zarządu TFI PZU S.A oraz prezesem Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Autor publikacji z zakresu finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw.

Wojciech Rypniewski –biofizyk, absolwent uniwersytetów w Yorku i w Cambridge, profesor nauk chemicznych, nominację otrzymał w 2007 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kieruje zespołem badawczym w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej. Członek Rady Programowej Actum.Członek władz Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. 

Jakub Salas -  magister historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tomasz Schramm– profesor, historyk, specjalizuje się w historii najnowszej, UAM.  W latach 1990 – 1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Historycznego UAM, a od 1996 do 2008 wicedyrektora Instytutu Historycznego UAM, Jest członkiem prezydium Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Rafał Sierchuła– doktor historii, IPN, badacz dziejów politycznych ruchu narodowego w Polsce i jego formacji zbrojnych w czasie II wojny światowej. Redaktor naczelny pisma Actum. Członek Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej.

Wojciech SurówkaOP – dominikanin, teolog i publicysta. Publikował w Przeglądzie Politycznym, W drodze, Toposie, Więzi. Mieszka i pracuje w Sankt-Petersburgu.

Maciej Syka– anglista, pracownik nowojorskiej wytwórni filmowej Grassroots Films.

Piotr Szelągowski– działacz społeczny, członek zarządu (skarbnik) Polskiego Towarzystwa Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej im. Juliusza Słowackiego w Poznaniu. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczpospolitej. Autor artykułów  i publikacji o tematyce społecznej i historycznej.

Romuald Szeremietiew –polityk, doktor habilitowany nauk wojskowych, poseł na Sejm  III kadencji, były wiceminister Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego i Jerzego Buzka. Działacz opozycyjny, współzałożyciel konspiracyjnego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, członek Konfederacji Polski Niepodległej, założyciel Polskiej Partii Niepodległościowej.

Agata Szulc– studentka V roku filologii polskiej UAM, autorka kilku powieści młodzieżowych, członek redakcji Actum.

Maciej Szulc– właściciel i członek zarządu firmy brokerskiej. Na rynku ubezpieczeniowym działa od roku 1992. Były dyrektor firm ubezpieczeniowych Heros oraz Heros Life. Absolwent Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Współzałożyciel Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej. Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Henryk Szydłowski –prof. dr hab., pracownik UAM. Wykładowca w dziedzinie magnetyzmu, dydaktyki fizyki. Zajmował się m. in. wykorzystywaniem nowej techniki  w nauczaniu eksperymentu fizycznego w laboratoriach studenckich. Stworzył w roku 1991 pierwsze w Polsce Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe oraz Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Informatyki, współorganizował pilotażowe Przyrodnicze Mini-Laboratoria Komputerowe dla szkół. Autor i współautor 12 podręczników i skryptów, m. in.: Teoria pomiarów, Pomiary fizyczne za pomocą komputera, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem.

Adam Szymel– urodzony w1928 r. w Berezowcu koło Nowogródka, syn legionisty  J. Piłsudskiego. W 1940 r. wraz z najbliższymi wywieziony w głąb Rosji, na Syberię. Dotarł do Uzbekistanu, do formującej się armii gen. Andersa, następnie ewakuowany do Persji. Uczeń szkoły kadetów, w Anglii ukończył Szkołę Morską, której dyrektorem był kpt. Karol Borchardt. W latach powojennych wyemigrował do USA, do Western Springs, koło Chicago.

Zenon Torz– inżynier elektryk, przedsiębiorca, przewodniczący Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej.

Henryk Walendowski– geolog, dziennikarz, działacz społeczny, członek Stowarzyszenia Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945.

Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin, doktor historii, członek Rady Programowej Actum, kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, w l. 80 - tych działacz Federacji Młodzieży Walczącej reg. Gdańsk.

Paweł Piotr Wieczorkiewicz– (1948 – 2009), profesor, historyk, sowietolog, marynista. Pracownik Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku.24 lutego 2009 roku odznaczony Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Autor tekstów, zarówno historycznych jak i dotyczących aktualnej debaty publicznej w gazetach, czasopismach, radiu, np.: Rzeczpospolita, Nasz Dziennik, Polska Zbrojna, Mówią Wieki, Nowe Państwo, Gość Niedzielny, Przegląd Historyczny,Polskie Radio. Autor, m.in.: Historia polityczna Polski 1935-1945;Strategia Józefa Piłsudskiego  w polityce zagranicznej po roku 1926.

Marek Wedemann– doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, stypendysta Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE), autor m.in.: Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski  w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897 (Wyd. Poznańskie 2010).

Jakub Wozinski –filolog, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.