Actum - podwójny numer

Szukaj

Trzeci/czwarty numer

Spis treści :

 

 Rafał Sierchuła, Słowo wstępne s. 3

 Działo się ...

s. 5
 Park im. Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu s.5
 Płyta CD „Miejcie nadzieję” s. 8
 Rafał Sierchuła, „Wielka Piątka” z Poznania s. 9
 Zenon Torz, Pamiętamy. Poznańskie miesięcznice s. 12

 Tradycja

s. 13
Ks. Paweł Bortkiewicz, O duchowości Jana Pawła II uwag kilka  s. 13
 Marek Wedemann, „Kresy wielkie, strażnicze”? O degradacji pewnego
ideału
 s. 24
 

Wspomnienia

 s. 33
Adam Szymel, Nawet ptaki przestały śpiewać
 s. 33

 Społeczeństwo

s. 41
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Rdzenne terytorium Narodu Polskiego s. 41
 Lucyna Kulińska, Musimy walczyć o godność i pamięć Polaków   s. 47
 Maciej Syka, My się jeszcze obudzimy! s. 57
 Jakub Salas, Od Chuschi do Tarata czyli niezagojone rany Republiki
Peruwiańskiej
 s. 61

 Ekonomia

s. 71
  Maciej Rapkiewicz, Demon zadłużenia publicznego zagraża również
Polsce
  s. 71
 

Nauka

 s.83
Agata Szulc, Siła fatalna. Szkic o niszczeniu (się) przez sztukę s.83
Szymon Kazimierski, Oni zmienili losy wojny s. 86
 

Myśl polityczna

 s. 95
 Arkadiusz Meller, Za północnym kordonem. Prusy Wschodnie w myśli
politycznej obozu narodowego w latach 1918-1939
 s. 95
 Bogumił Grott, Rozwój niemieckiego szowinizmu w XIX wieku i na
początku wieku XX jako zagrożenie dla Polski i polskości
 s. 118
 Tomasz Kenar, Koncepcja geopolityki Zygmunta Wojciechowskiego i jej
historiozoficzne podstawy
 s. 139
 Dariusz Piotr Kucharski, Polityka wschodnia RP s. 152

 Historia

s. 161
 Dariusz Piotr Kucharski, Coraz mniejszy potencjał s. 161
 Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja – fakty, mity, wyzwania,
dziedzictwo
 s. 166
Henryk Walendowski, Pamiętajmy o wypędzonych Polakach  s.177
 Rafał Sierchuła, Wyklęty życiorys s. 180
 Tomasz Kenar, Refleksja nad kampanią wrześniową 1939 r. w publicystyce
emigracyjnej obozu narodowego
 s. 189

 POEZJA

s.  197
Henryk Krzyżanowski, Przeciw hipokryzji s. 197
Henryk Krzyżanowski, Nie pękaj AKO czyli głos wolny AKO ubezpieczającys. 199

 RECENZJA

 s. 201
Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Józef Obrembski kapłan według Serca Bożego s. 201
 Dariusz Piotr Kucharski, Krzysztof Kąkolewski, Popiełuszko. Będziesz
ukrzyżowany
 s. 208
 Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje s. 209

 Warsztaty Idei

s. 213
  Z życia Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej 
       s.213

  ACTUM

  s. 217
  Biogramy autorów Actums. 217
 Deklaracja programowa
 s. 220
 Władze stowarzyszenia s. 221