Actum - podwójny numer

Szukaj

Drugi numer

Spis treści :

 

 1. Rafał Sierchuła, Słowo wstępne  s. 3

 Działo się ...

s. 9
 3. Konferencja "Rok 1989 i co dalej....?", część 2
 s.5
 4. Piotr Szelągowski, Konferencja Polska–Ukraina
 s. 16

 Tradycja

s. 19
 4. Dariusz Piotr Kucharski, Polskość jako przekaz rodzinny i polityczny   s. 19
 5. Olgierd Baehr, Rozmowy niedokończone w dniu imienin Romana
Dmowskiego 7 sierpnia 2010 r. w Chludowie
 s. 27

 Społeczeństwo

s. 31
 6. Marek Jan Chodakiewicz, Polski Kwestionariusz. Zbiorowe stereotypy,
jednostkowe wspomnienia, część 2
 s. 31
 7. Romuald Szeremietiew, Jeszcze więcej wodzów?    s. 49
 8. Lucyna Kondrat, Zbliżenia zmieniającego się oblicza
 s. 56

 Ekonomia

s. 63
  9. Eryk Łon, Fundusze inwestycyjne proeksportowe wsparciem rozwoju
gospodarczego Polski
  s. 63
 10. Maciej Szulc, Dlaczego ubezpiecza się Państwo Polskie?
 s. 66
 11. Mikołaj Handschke, Przemiany polityczno-gospodarcze w Chile w latach 1970-1973 jako przyczyny przewrotu wojskowego
 s. 70

 Filozofia

s. 83
  12.  Wojciech Surówka OP, Iwan Iljin i poszukiwanie pewności s. 83
 13. Jakub Woziński, Wujek Dobra Rada
 s. 96
 

Nauka

 s. 99
14.  Henryk Szydłowski, Przekraczanie granic wyobraźni w fizyce s. 99
 15. Andrzej Pawuła, Pierwiastki promieniotwórcze w nawozach fosforowych.
Poszukiwanie alternatywy dla fosforytów
 s. 113
 16. Agata Szulc, „Bravo” dla nastolatki. Językowy obraz współczesnej dziewczyny
 s. 123

 Historia

s. 131
 17. Defilada sojuszników: Niemców i Sowietów w Brześciu 22 września 1939
roku
 s. 131
  18 Rafał Sierchuła, Misja Andersa Österlinga  s. 134
 19 Jarosław Wąsowicz SDB, Obłudne hasło „przezwyciężania zła dobrem”   s.139
 20 John Harmon McElroy, Osobiste upamiętnienie polskiej Solidarności 25 lat później
 s. 143
 21 Wojciech Rypniewski, Solidarity Tucson
 s. 152

 POEZJA I PROZA

s.  161
 22. Leszek Długosz , Zawstydzający dług s. 161
23. Henryk Krzyżanowski, Prezydent idzie na Wawel – smutna piosenka s. 163
24. Mikołaj Pietraszak Dmowski, Zamrażarka s. 167

 RECENZJA

 s. 171
25. Dariusz Judek, Wiesław Zdziabek, Polacy na frontach II wojny światowej
u boku sojuszników
 s. 171

 Warsztaty Idei

s. 175
  26. Z życia Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 
       s.175

  ACTUM

  s. 177
 16. Biogramy autorów Actum s. 177