Actum - podwójny numer

Szukaj

Pierwszy numer

Spis treści :

 

 1. Rafał Sierchuła, Słowo wstępne
 s. 1
 2. Dariusz Piotr Kucharski    Tylko daty i kolejne wydarzenia?” s. 5

 Działo się ...

s. 9
 3. Konferencja "Rok 1989 i co dalej....?" s. 9

 Tradycja

s. 23
 4. abp Stanisław Gądecki     Myśl obywatelska. Święta miłości kochanej Ojczyzny  s. 23
 5. ks. Czesław Bartnik    O polską rację stanu  s. 31

 Społeczeństwo

s. 37
 6. Stanisław Mikołajczak    Zasada solidarności społecznej  w wychowaniu i utrzymaniu dzieci i młodzieży jako gwarant suwerenności demograficznej Polski s. 37
 7. Marek Jan Chodakiewicz    Polski Kwestionariusz. Zbiorowe stereotypy, jednostkowe wspomnienia. cz. 1 
   s. 47

 Ekonomia

s. 61
 8. Eryk Łon     Odbudowa polskiego stanu własności w systemie bankowym jako przesłanka rozwoju gospodarczego Polski
  s. 61

 Filozofia

s. 71
 9.  Jakub Woziński        Co na temat 1989 powiedziałby Murry Rothbard?    s. 71

 Historia

s. 79
 10. Paweł Wieczorkiewicz, Tomasz Schramm. Dwadzieścia lat przemian, porównanie    1918-1939 i 1989-2008. Dwugłos historyczny s. 79
 11 Jarosław Wąsowicz     Gdzie podział się socjalizm? s.95
 12 Rafał Sierchuła    Krystyna Feldman w obiektywie SB
  s.95

 Warsztaty Idei

s. 103
 14. Z życia Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej  
       s.103
 15. Henryk Krzyżanowski    Przegrana lustracja akademicka  
  s. 105
 16. Biogramy autorów Actums. 109