Actum - podwójny numer

Szukaj

ACTUM, rocznik ogólnopolski, pismo Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej jest głosem środowisk konserwatywnych, katolickich i propaństwowych.

Magazyn przedstawia zagadnienia społeczne, polityczne, ekonomiczne, etyczne, kulturalne, socjologiczne, historyczne, techniczne. Zwraca uwagę na dylematy współczesności i przeszłości, na zagadnienia budzące spory i wywołujące dyskusje w różnych sferach życia publicznego. Przedstawia mało znane i wywołujące wiele emocji zagadnienia i problemy. Zawiera opracowania naukowe, publicystyczne, komentarze, listy, recenzje, wywiady. Reprezentuje myśli i poglądy zarówno członków Stowarzyszenia, jak i osób nie zrzeszonych.

Jest w nim również część przeznaczona dla młodych, wprawiających się dopiero w „dużą” publicystykę, która prezentuje ich osiągnięcia.

Każdy numer pisma będzie różnorodny pod względem treści i na jego łamach przedstawimy szeroki wachlarz zagadnień i problemów, zapewnimy pismu wysoką jakość literacką i graficzną.